logo Automoto klub Malý Jordán v AČR Automoto klub
AMK

menu

25.05.2020
mapa

nepřehlédněte
Automoto klub  Malý Jordán v AČR Výuka na DDH

 

AUTOMOTO KLUB Malý Jordán v AČR

... je organizační jednotkou občanského sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu ve smyslu zákona
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění.

Automoto klub Malý Jordán Tábor provozuje:

Dětské dopravní hřiště (DDH)

Na základě aktuální situace v rámci preventivních opatření a nařízení před šířením korona virové infekce a doporučení MŠMT ze dne 13. března 2020 zrušit všechny soutěže v ČR do konce školního roku, bylo rozhodnuto aktuální ročník DSMC zrušit.

Autocamping Malý Jordán Tábor byl prodán.
Kontaktní informace budou zveřejněny později

Dopravní výuka v termínu duben - červen 2020 byla zrušena!

Klub získal dne 23.5.1990 registrací v evidenci Československého autoklubu (ČSAK), jehož právním nástupcem
je Autoklub České republiky (AČR) právní subjektivitu na základě § 6, odst. 2, písm.e) zákona
č. 83/1990Sb., o sdružování občanů, v platném znění, a Stanov ČSAK.

Dle citovaného zákona č.83/1990 Sb. se jedná o organizační jednotku občanského sdružení.

Registrací vznikla klubu práva a povinnosti, vyplývající z jeho právní subjektivity a povinnost řídit se příslušnými právními předpisy a Stanovami AČR.


Kontakt:  Liběna Flachsová
Statutární zástupce AMK
mobil: 723 479 168
Email: amk@malyjordan.cz

DDH - dopravní výuka:
Prozatím není harmonogram na rok 2020
Zajímavé linky
DDH - dětské dopravní hřiště  

AUTOMOTO KLUB MALÝ JORDDÁN v AČR  ©  2020