logo Automoto klub Malý Jordán v AČR Automoto klub
AMK

menu

07.12.2022
mapa

nepřehlédněte
Automoto klub  Malý Jordán v AČR Výuka na DDH

 

AUTOMOTO KLUB MALÝ JORDÁN v AČR

... je organizační jednotkou občanského sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu ve smyslu zákona
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění.

AUTOMOTO KLUB MALÝ JORDÁN v Táboře provozuje Dětské dopravní hřiště (DDH)

Automoto klub  Malý Jordán v AČR

ZVEME VŠECHNY DĚTI NA DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V TÁBOŘE

Vyzkoušejte si na našem hřišti jízdu na kole podle pravidel silničního provozu.

Od 1.9.2022 do 18.11.2022

Po, St, Pá13:00-15:00 hod.
Út, Čt13:00-16:00 hod.
Pro veřejnost bude zapnuta světelná signalizace.
Vlastní kolo a ochrannou přilbu sebou!


Klub získal dne 23.5.1990 registrací v evidenci Československého autoklubu (ČSAK), jehož právním nástupcem
je Autoklub České republiky (AČR) právní subjektivitu na základě § 6, odst. 2, písm.e) zákona
č. 83/1990Sb., o sdružování občanů, v platném znění, a Stanov ČSAK.

Dle citovaného zákona č.83/1990 Sb. se jedná o organizační jednotku občanského sdružení.

Registrací vznikla klubu práva a povinnosti, vyplývající z jeho právní subjektivity a povinnost řídit se příslušnými právními předpisy a Stanovami AČR.


Kontakt:  Liběna Flachsová
Statutární zástupce AMK
mobil: 723 479 168
Email: amk@malyjordan.cz

DDH - dopravní výuka:
Jaro 2022 Harmonogram
"Jaro 2022"
Podzim 2022 Harmonogram
"Podzim 2022"
DDH - soutěže:
20.05.2022
Okresní kolo dopravní soutěže
31.05.2022
Krajské kolo dopravní soutěže cyklistů
08.06.2022
Malá dopravní olympiáda
Zajímavé linky
DDH - dětské dopravní hřiště  

AUTOMOTO KLUB MALÝ JORDDÁN v AČR  ©  2022