logo Automoto klub Malý Jordán v AČR Automoto klub
AMK

menu

17.06.2024
mapa

nepřehlédněte
Automoto klub  Malý Jordán v AČR Výuka na DDH

 

AUTOMOTO KLUB MALÝ JORDÁN v AČR

... je organizační jednotkou občanského sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu ve smyslu zákona
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění.

AUTOMOTO KLUB MALÝ JORDÁN v Táboře provozuje Dětské dopravní hřiště (DDH)

Automoto klub  Malý Jordán v AČR

Klub získal dne 23.5.1990 registrací v evidenci Československého autoklubu (ČSAK), jehož právním nástupcem
je Autoklub České republiky (AČR) právní subjektivitu na základě § 6, odst. 2, písm.e) zákona
č. 83/1990Sb., o sdružování občanů, v platném znění, a Stanov ČSAK.

Dle citovaného zákona č.83/1990 Sb. se jedná o organizační jednotku občanského sdružení.

Registrací vznikla klubu práva a povinnosti, vyplývající z jeho právní subjektivity a povinnost řídit se příslušnými právními předpisy a Stanovami AČR.


Kontakt:  Liběna Flachsová
Statutární zástupce AMK
mobil: 723 479 168
Email: amk@malyjordan.cz

DDH - dopravní výuka:
Jaro 2024 Harmonogram
"Jaro 2024"
DDH - soutěže:
21.05.2024
Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů
29.05.2024
Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů
05.06.2024
Malá dopravní olympiáda
Zajímavé linky
DDH - dětské dopravní hřiště  

AUTOMOTO KLUB MALÝ JORDDÁN v AČR  ©  2024