logo Automoto klub Malý Jordán v AČR Automoto klub
AMK


17.06.2024
mapa
Automoto klub  Malý Jordán v AČR Výuka na DDH
Úvod Vybavení DDH | Dopravní výchova | Soutěže |

Školky

| Kontakt | Foto | Mapa |
Cvičný test >>>
DDH
DDH
lavice

Předškolní dopravní výchova


Naší hlavní náplní je sice realizace povinné dopravní výchovy pro čtvrté třídy, ale stále častěji využívají naše služby i nižší třídy a mateřské školky.

Pro tyto skupiny žáků poskytujeme speciálně upravené výukové programy, které zohlední znalosti a úroveň žáků. Výuka je pak vedena spíše jako hra, nebo "povídání" o různých situací, které se v běžném životě vyskytují.

Nejoblíbenější je však praktická výuka, kdy se malí žáčci mohou pohybovat na koloběžkách či odstrkovadlech v téměř reálném provozu, kde musí řešit situaci na řízených i neřízených křižovatkách, železničním přejezdu, přechodu pro chodce atd.

Bohužel kromě výuky pro 4. třídy základních škol nejsou dopravnímu hřišti poskytované žádné jiné finanční prostředky. Z tohoto důvodu jsme nuceni služby pro žáky jiných ročníků zpoplatnit.

Cena: 20,- Kč/ dítě / hodinu (skupina min.10 a max. 30 dětí)

Naší snahou je, aby cena byla co nejnižší, tedy taková, aby alespoň pokryla náklady na provoz a přítomnost instruktora.


Školky Školky Školky Školky Školky Školky Školky Školky Školky Školky Školky Školky Školky Školky Školky Školky Školky Školky Školky Školky Školky Školky Školky Školka - květen 2015 Školka - květen 2015 Školka - květen 2015 Školka - květen 2015 Školka - květen 2015 Školka - květen 2015 Školka - květen 2015

návrat na DDHNávrat na DDH
Jaro 2024 Harmonogram
"Jaro 2024"
DDH - soutěže:
21.05.2024
Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů
29.05.2024
Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů
05.06.2024
Malá dopravní olympiáda
Vybavení DDH
Zajímavé linky

AMK - AUTOMOTO KLUB v AČR

AUTOMOTO KLUB MALÝ JORDÁN v AČR  ©  2024